Upcoming activities in MCB JoLab

Published 06.08.2020
See what's on the agenda this autumn.
Workshops, MCB JoLab

Vi ser frem til å tilby en rekke workshops og aktiviteter i MCB JoLab (både digitale og fysisk i laben) med en rekke ledende eksperter og ressurser, inkludert Bellingcat-tilknyttede Henk van Ess, anerkjent gravejournalist og spesialist på digitale verktøy

Vil vil også tilby flere webinarer og seminarer med vekt på nye digitale verktøy, teknologi og metodikk for morgendagens redaksjoner. 

Ettersom koronasituasjonen fremdeles legger føringer og restriksjoner på både møtevirksomhet og reiser, vil vi sørge for å streame så mye som mulig fra alle events, uavhengig av hvor de arrangeres. Dette betyr at våre hub-er i Oslo, Bergen og Stavanger eller andre steder i Norge, så vel som vårt internasjonale nettverk, medlemmer og partnere, kan ta del i eventene. Viktig at du husker å melde deg på de ulike eventene, ettersom innholdet i hovedsak kun distribueres til påmeldte. Workshops in MCB JoLab

We are looking forward to hosting MCB JoLab workshops (both digital and on-site) with a number of high profile experts, including international thought leader in social media and online journalism, Henk van Ess. You will also be able to enjoy several webinars and discussions online, and brush up on your digital skills and methods for the future newsroom. 

As the Covid19 situation still imposes restrictions for travels and meeting we will make an effort to stream as many as possible of our events, regardless of where they take place. This means that our hubs in Oslo, Bergen or Stavanger or anywhere else in Norway, as well as our international network, partners and members can enjoy the events and take part in the conversations.Åpning av lokalene til MCB JoLab

MCB JoLab er lokalisert i MCB i klyngens medielab, som har vært stengt siden koronautbruddet. Nå er laben i ferd med å åpne, kontrollert og trygt, med alle nødvendige forholdsregler og rutiner iverksatt for å kunne hindre smitte.  

I mellomtiden kan du ta en titt på oversikten over kommende arrangement under. Noen av arrangementene har fortsatt foreløpige tidspunkt - sørg for å følge oss på Facebook og abonner på nyhetsbrev for å motta oppdateringer ettersom flere arrangement vil bli lansert i ukene og månedene som kommer!Reopening the MCB JoLab

We are currently planning for a safe and controlled reopening of the Media Lab, with every necessary infection prevention measure taken. More information about this will be announced shortly.  

In the meantime, have a look at the month-by-month overview of upcoming events below. Some of the events still have tentative dates – make sure to follow us on Facebook and subscribe to our newsletter to receive updates, as more events will be launched in the weeks and months to come!Upcoming events:

 

Date tbc:
Techies meets Journalists 

ÅPENT FOR: MEDLEMMER
Hva kan utviklere og journalister lære av hverandre? I en serie på flere workshop møtes vi til samarbeid og fagutviklig. 

OPEN TO: MEMBERS 
What can developers and journalists learn from each other? In a series of several workshops, we meet for collaboration and development.

Date tbc: 
Digital storytelling

ÅPENT FOR: MEDLEMMER
Hva forventer lesere og seere av en god fortelling? Hvordan kan visualisering og data benyttes for å forsterke journalistikk og storytelling? Her får du også en introduksjon til Everviz, ett av medieklyngens ferskeste spinoffs, med et målrettet og enkelt verktøy for journalister. 

OPEN TO: MEMBERS
What do readers and viewers expect from a good story? How can visualization and data be used to enhance journalism and storytelling? This seminar also includes an introduction to Everviz, one of the media cluster's latest spinoffs, with a targeted and easy to use tool for journalists.


Date tbc:
Workshop; Henk van Ess (EN)

ÅPENT FOR: ALLE MED PRIORITET FOR MEDLEMMER (BEGRENSET PLASS)
Henk van Ess underviser i gravejournalistikk, og er tidligere medlem av det anerkjente Bellingcat-teamet (som gjestet medieklyngen i januar). Han er en tilknyttet Poynter sitt internasjonale Fact-Checking Network og er ekspert på å finne historier gjennom store datamengder (big data) og åpne kilder,- såkalt OSINT (Open Source Intelligence). Hans spesialiseringer inkluderer videre sosiale medier og datajournalistikk. Som har gitt ut en rekke bøker på flere språk innenfor tema som Google, datajournalistikk, web-research og Facebook.

OPEN TO: ALL, WITH PRIORITY FOR MEMBERS (LIMITED NUMBER OF SEATS)
Henk van Ess coaches investigative journalism, and has been a member of the Bellingcat team and a Bellingcat workshop trainer. He is an assessor of Poynter's International Fact-Checking Network and is obsessed by finding stories in (big) data. His specializations include social media and data journalism, as well as open-source intelligence (OSINT). He has published numerous books in several languages on he has published books in Dutch, French, German, English and Italian about Google, data journalism, web research, and Facebook.