Smart bærekraftig næringsomstilling på Vestlandet?

Register

Høgskulen på Vestlandet, Universitet i Stavanger og NORCE inviterer til konferanse om smart bærekraftig næringsomstilling.

When

30. October.

Time: 12:00 - 16:00


What

Organized by Høgskulen på Vestlandet, Universitet i Stavanger & NORCE

Hvordan håndterer bedrifter kriser? Hvilke bedrifter er pådrivere i det grønne skiftet? Hvilken betydning har digitalisering? Hvordan kan politikere og virkemiddelapparatet gjennom smarte spesialiseringsstrategier bidra til en bærekraftig næringsomstilling?

Innovasjonsforskere vil belyse disse viktige spørsmålene og vi vil også få en debatt om hvordan en fremtidsrettet næringspolitikk bør utformes. 

Konferansen marker avslutningen av forskningsprosjektet Drivers of regional economic restructuring finansiert av Regional forskningsfond Vestlandet.