Leiarprogram for kvinner i Vestland - modul 1

Read more

Vi treng mangfold og vi treng fleire kvinner i leiande posisjonar. Er du allereie leiar eller har eit ynskje om å bli det, kan dette programmet vere eit godt val. Påmeldingsfrist: 15 des 2020

When

17. - 18. February.

Time: 08:00 - 16:00


What

Organized by Innovasjon Norge.

Målsetjinga er at deltakarane skal forstå seg sjølv og kompleksiteten i leiarrolla optimalt. Forventa effekt er trygge, merksame og handlekraftige leiarar – som skapar engasjement og lønnsemd.

Nokre av fokusområda under programmet:

  • Korleis forstå samanhengen mellom eige liv og den ein er som leiar?
  • Korleis forstår ein system og relasjonar?
  • Kva betydning har personlege verdiar, profesjonsverdiar og felles verdiar ?
  • Kva samaneheng har relasjonell kompetanse og kommunikasjon?
  • Kor stor verdi har di eiga merksemd i leiarrolla?

Programmet er forskningsbasert og teoretisk forankra frå ulike fagretningar. Målet er at enno fleire skal kjenne seg trygge i leiarrolla si og ta dette med seg vidare inn i rolla i verksemda si.

Kurset er modulbaset og består av fire samlingar.

Where

Scandic Voss
Evangervegen 1A
5704 Voss

Read more

Organizer

Innovasjon Norge