Ledernes verktøykasse: store samfunnsutfordringer løses i felleskap

Read more

Når mange aktører går sammen for å løse samfunnsutfordringer, er det lett å bli en prateklubb. Hvordan kan de sammen lykkes med endring?

When

28. May.

Time: 09:00 - 09:45


What

Organized by BI

Store samfunnsutfordringer, enten det gjelder sosiale forhold, klima- og miljøutfordringer eller pandemier, krever samarbeid og løsninger på tvers av organisasjoner og sektorer. De siste årene har det vært en eksplosjon av ulike samarbeidsinitiativer for å håndtere disse utfordringene. Samtidig vet vi at mange samarbeid og partnerskap ikke lykkes. Hvordan unngå de klassiske fallgruvene?

I denne utgaven av Lederens Verktøykasse, vil Lena E. Bygballe, som er førsteamanuensis ved Institutt for strategi og entreprenørskap dele forskningsfunn og refleksjoner om samarbeid mellom ulike organisasjoner:

  • Hvorfor etableres samarbeid mellom organisasjoner og av hvem?
  • Hva kjennetegner slike samarbeid, og hva er de største utfordringene?
  • Hvordan få slike samarbeid til å fungere slik at de bidrar til reell endring?
     

Where

Online

Read more

Organizer

BI