Lanseringsfest av matematikkspelet "Numetry"

Påmelding

«Numetry» – matematikkspelet du skulle ynskje du hadde då du gjekk på skulen – er eit tett samarbeid mellom kravstore elevar, erfarne lærarar og lidenskaplege spelutviklarar frå Noreg, USA, Chile og Brasil

When

3. September.

Time: 17:00 - 19:00


What

Organised by Eduplation

Torsdag 3. september kl. 17.00 og 19.00 går lanseringsfesten av matematikkspelet «Numetry» av stabelen i Grieghallen i Bergen! Hit kjem den kjende youtuberen «Randulle» og tiktokeren Simon Kleiveland. Her får barna sett korleis ein har arbeida med utviklinga av spelet, møtt nokre av barna som har vore med å speltesta samt deltatt på ulike morosame konkruransar. I tillegg får dei sjølvsagt moglegheita til å ta bilder og få autografrane til dei to. Arrangementet er for barn mellom 9–12 år. Dei til ein kvar tid gjeldande smittevernsrettningslinjer, vil verte følgde under heile arrangementet. Sjølve arrangementet varar i 1 time, så har vi satt av ca. 30 minuttar til bilder og autografar.

Meld deg på her.

Where

Grieghallen
Edvard Griegs plass 1
5015 Bergen

Påmelding

Organizer

Eduplaytion