#Klimakvarteret: Hydrogen som klimaløsning

Register

Fredag 16. april kl. 12:00 inviterer Norsk klimastiftelse til et digitalt #Klimakvarter. Tema er hydrogen som klimaløsning.

When

16. April.

Time: 12:00 - 12:15


What

Organized by Norsk Klimastiftelse & HVL

For å nå Paris-målene må vi også fjerne CO2-utslippene fra sektorer som ikke lar seg elektrifisere direkte, slik som skipsfart, luftfart og tungindustri.  I politikk og næringsliv peker stadig flere på hydrogen og hydrogenbaserte energibærere som løsningen.

På dette #Klimakvarteret vil førsteamanuensis Velaug Myrseth Oltedal fra Høgskulen på Vestlandet gi en introduksjon til temaet hydrogen som klimaløsning.

Dette er noe av det du får svar på:

  • Hva er hydrogen og hvordan brukes det i dag? 
  • Hvor og hvordan kan hydrogen brukes til å fjerne utslipp fremover – på veien mot nullutslipp?
  • Hvilke forutsetninger må på plass for at vi skal klare å bygge en hydrogenøkonomi?
  • Hvor ligger forskningsfronten når det kommer til hydrogen?

Where

Online

Register

Organizer

Norsk Klimastiftelse & HVL