AVLYST: Kan ny teknologi styrke ytringsfriheten?

Dette arrangementet er avlyst.

When

13. October.

Time: 19:00 - 20:00


WhatDigitaliseringen har endret forutsetningene for ytringsfriheten fundamentalt.

Det slås fast i første setning til Ytringsfrihetskommisjonens mandat. Kommisjonen har blant annet fått i oppgave å foreslå tiltak for å sikre bred deltakelse i samfunnsdebatten, sikre velfungerende kanaler for debatt og tiltak som kan mot spredning av farlig innhold og desinformasjon.

For å lykkes i disse store oppgavene, er ny teknologi en avgjørende del av diskusjonen. Hvordan kan teknologisk innovasjon styrke og beskytte ytringsfriheten? Finnes det teknologi som kan bevare demokratiet istedenfor å true det?

Disse spørsmålene setter vi til debatt i et åpent møte i regi av kommisjonen og Media City Bergen/NCE Media.

Program:

Innledning ved Kjersti Løken Stavrum er adm.dir. i Stiftelsen Tinius og Blommenholm Industrier som er den kontrollerende eier av medieselskapet Schibsted. Kjersti Løken Stavrum har bakgrunn som journalist og redaktør, og er videre styreleder i ytringsfrihetsorganisasjonen Norsk PEN. Hun har tidligere vært generalsekretær i Norsk Presseforbund og er utdannet statsviter og har en mastergrad i ledelse.

Panel:

Bente Kalsnes er førsteamanuensis ved Institutt for kommunikasjon, Høyskolen Kristiania. Hun har forsket på politisk bruk av sosiale medier, digital journalistikk og desinformasjon. I august 2019 kom Kalsnes ut med boken «Falske nyheter: Løgn, desinformasjon og propaganda i den digitale offentligheten» (Cappelen Damm Akademisk).

Leif Ove Larsen er leder for Institutt for informasjons- og medievitenskap ved Universitetet i Bergen. Med instituttet i spissen er medieklyngen nylig tildelt en SFI (Senter for forskningsbasert innovasjon) fra Norges Forsknigsråd. Senteret har fått navnet MediaFutures: Forskningssenter for ansvarlig medieteknologi og innovasjon, og skal blant annet se på hvordan ny teknologi kan styrke demokratiet og bidra til å sikre en informert og opplyst befolkning.

Anne Jacobsen er utdannet medieviter, og leder den norske medieklyngen som har sitt hovedsete i Bergen. Hun har bred erfaring fra medie- og teknologibransjen, og har jobbet med innovasjon, forretningsutvikling, journalistikk, analyse og forskning i flere store mediehus.

--------------

Where

Media City Bergen / Online
Lars Hilles gate 30
5008 Bergen

Organizer

Media City Bergen & NCE Media