Fagutvalget Infomedia og Kantega inviterer til Workshop!

Read more

Kantega og Fagutvalget for INFOMEDIA inviterer studenter på 3., 4. og 5. året i Informasjonsvitenskap og IKT på workshop 15.11.

When

15. November.

Time: 16:45 - 18:45


What

Organized by Fagutvalget Infomedia og Kantega

Kantega og Fagutvalget for INFOMEDIA inviterer studenter på 3., 4. og 5. året i Informasjonsvitenskap og IKT på workshop 15.11.

Workshopen omhandler oppsett av Heroku og Heroku Pipelines, som brukes for å ta en applikasjon gjennom flere steg i en typisk continuous delivery-utviklingsprosess.
Ved å koble Heroku opp mot et git repository på GitHub kan Heroku registrere endringer i kildekoden, og automatisk opprette kopier av applikasjonen i nye miljøer for å teste nye versjoner.
Når en ny versjon av applikasjonen er godkjent, kan den enkelt legges ut i et produksjonsmiljø.

Det skal være veldig effektivt, og relativt enkelt å bruke når man skjønner konseptene.
Dette er også noe Kantega bruker på prosjekter i dag.

Meld dere på ved å benytte linken under "tickets", eller under.
https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=5644048
Å trykke "Skal" er ikke nok for en vellykket påmelding.

For arrangementet er det satt en øvre grense på 30 studenter, og studenter lenger ut i utdanningsløpet vil bli prioritert.
Etter workshopen vil Kantega ta med studentene ut på middag.

Vel møtt!
-Fagutvalget

Where

Fagutvalget Infomedia
PB.7802
5020 Bergen

Read more

Organizer

Fagutvalget Infomedia