NCE Media

Lanserer konferanse om teknopolitikk

Torsdag 18 august 2011
Del

Norges første konferanse om teknologipolitikk finner sted på Litteraturhuset 2. september. – Vi inviterer til å tenke nytt rundt de muligheter og utfordringer teknologien skaper i et tillitsbasert demokrati, sier initiativtaker Bente Kalsnes.

 

Island inviterer alle borgere til å bli medforfattere i landets nye grunnlov.  Dansker visualisere offentlig data med Google Fusion. Sunlight Foundation er vaktbikkja som kjemper for åpenhet i det amerikanske politiske systemet.  Sosiale medier endrer dynamikken mellom borgere, media, politikere og byråkrater. Samtidig sliter politikere og lovgivere med å henge med på de siste verktøyene og mulighetene innen IKT. Teknologiske endringer påvirker alle aspekt ved samfunnet, på godt og vondt.

Teknologi og demokrati
– Vi vil utforske hvordan teknologien påvirker politisk deltakelse og ytringsfrihet, og hvilke utfordringer og muligheter det skaper for media, teknologisektoren, politikere og den enkelte samfunnsborger, sier Bente Kalsnes, kommunikasjonsrådgiver i Origo og en av organisatorene bak Nordic Techpolitics.

Konferansen tar utgangspunkt i den nordiske samfunnsmodellen,  samfunnets innovasjonsevne og den enkeltes hverdag.  Konferansen vil også ta for seg noen av de mørke sidene  - når teknologi påvirker samfunnet i negativ retning.

- IKT har en sentral rolle i alt fra effektivisering av tjenesteproduksjon i norske kommuner til de store samfunnsomveltninger vi har sett i nord Afrika. Det er viktig at vi nå får på plass en konferanse som kan bidra til å styrke en politisk debatt om teknologiens påvirkning på samfunnet, sier Torgeir Waterhouse, direktør for internett og nye medier i IKT-Norge, og en av organisatorene bak Nordic Techpolitics.

 
”Mer åpenhet” i praksis

Arrangører av Nordic Techpolitics er Origo, Friprog, IKT-Norge og MediArena, i samarbeid med den verdensledende politikk - og teknologikonferansen Personal Democracy Forum i New York. Konferansen vil foregå på engelsk.
– Statsminister Jens Stoltenberg har sagt at vi skal møte voldshandlingene mot Oslo og ungdommene på Utøya med "mer åpenhet, mer demokrati, men aldri naivitet". Konferansen er vårt innspill til hva ”mer åpenhet, mer demokrati" kan bety i praksis, sier Kalsnes.

Blant foredragsholderne er Rigmor Aasrud, fornyingsminister, Håkon Wium Lie, teknologidirektør i Opera Software, Birgitta Jonsdottir, parlamentsmedlem og Wikileaks-aktivst, Island. Se  www.nordic-techpolitics.com for mer info om konferanse, programmet og foredragsholderne.

Nyhetsbrev

Sosiale medier

Twitter @ncemediabergen

Nettstedet er levert av Kamikaze Media AS